Charitativní galavečer úspěšně za námi

Ve středu 15. 5. 2019 proběhl v paláci Žofín vůbec první charitativní galavečer nesoucí název Naděje Cabo Verde, který pořádala krásná kapverdská modelka Mónica Sofia. Galavečer se nesl v duchu podat pomocnou ruku dětem žijících v chudobných podmínkách v afrických Kapverdách a zajistit pro ně lepší podmínky v získání vzdělání a naději tak na lepší budoucnost. Snahou bylo vybrat potřebné finanční prostředky pro nákup autobusů, jenž by děti do škol svážel, neboť některé jsou nucené denně ujít i přes 20 km, aby se do škol dostaly.

Na transparentní účet bylo zatím vybráno krásných 350 tisíc korun. I když galavečer je za námi, projekt sám o sobě ještě neskončil a je stále možnost jej finančně podpořit na transparentním účtu 5592552329/0800 ǀ IBAN: CZ09 0800 0000 0055 9255 2329 ǀ BIG/SWIFT: GIBACZPX.

 

ZÍSKALI JSME FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA AUTOBUSY

Naděje Cabo Verde

Informace o projektu

„Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo.“ Lk 8:16-18

Číst dál


Nový projekt 25,- Kč

Pomozte mi pomáhat dětem, které opravdu naši podporu nezbytně potřebují. I malá finanční podpora může mnoho změnit, 25,- Kč pro řadu dětí a rodin znamená nesmírně hodně.

Číst dál

Informace o projektu

Co mě vedlo k tomu, abych galavečer uspořádala

Hlavním cílem akce je získat finance na pořízení minimálně tří autobusů pro rozvoz dětí do škol.

Číst dál

Informace o projektu