VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPU VSTUPENEK

ÚVODNÍ INFORMACE

Provedením nákupu potvrzujete, že jste tyto podmínky četli, porozuměli jejich obsahu, nemáte k nim výhrady a vyslovujete s nimi souhlas; současně se podmínky stávají smluvním ujednáním mezi Vámi a společností Naděje Cabo Verde, nadační fond IČO: 07717709, se sídlem: K Beranovu 1192/23, Praha – Dolní Chabry, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1660 (dále jen “Společnost”).

Prodejní služby Společnosti umožňují provedení snadného a rychlého nákupu vstupenek na galavečer Naděje Cabo Verde probíhající 15. 5. 2019 v paláci Žofín.

Jakýmkoliv používáním Internetových stránek, zejména však provedením nákupu vstupenek, dáváte souhlas s podmínkami, jakož i se zákonnými požadavky týkajícími se ochrany osobních údajů.


PRAVIDLA NÁKUPU VSTUPENEK

Provedení nákupu:

Postup pro vytvoření nákupu je následující:


OSOBNÍ ÚDAJE

Ochrana osobních údajů poskytnutých, jež Společnost v této souvislosti zpracovává, se řídí samostatnými podmínkami stanovenými v „Pravidlech na ochranu osobních údajů“.


INTERNETOVÉ STRÁNKY

www.nadejecv.org

Společnost vyvine maximální úsilí k tomu, aby veškeré informace uvedené na Internetových stránkách byly vždy aktuální, pokud se i přesto vyskytne při poskytnutí některé informace nepřesnost, Společnost se předem za takové nedopatření omlouvá.

Všechny materiály a informace obsažené na Internetových stránkách jsou ve výlučném vlastnictví Společnosti, která si k jejich obsahu vyhrazuje veškerá práva. Na Internetových stránkách může být rovněž zobrazena propagace poskytovaných služeb či produktů Společnosti či jejích smluvních partnerů.

Materiály a texty obsažené na Internetových stránkách mohou být měněny, publikovány nebo jinak distribuovány pouze s předchozím souhlasem Společnosti, kdy Společnost si zároveň vyhrazuje právo provádět jejich změny a úpravy kdykoliv to bude považovat za vhodné a to bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Veškeré změny podmínek Společnosti nabydou účinnosti 7 dnů ode dne jejich zveřejnění na Internetových stránkách.


PODNĚTY

Společnost Naděje Cabo Verde si váží jakéhokoliv názoru, podnětu či zpětné vazby svých klientů, které je možné zasílat na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Společnost si zároveň vyhrazuje právo zaslané příspěvky citovat dle svého uvážení, a to i bez uvedení jména odesílatele.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 21. 03. 2019
Datum poslední aktualizace: 21. 03. 2019

Naděje Cabo Verde