Co mě vedlo k tomu, abych galavečer uspořádala

Hlavním cílem akce je získat finance na pořízení minimálně tří autobusů pro rozvoz dětí do škol.

 Vyrůstala jsem v Africe, v malé vesničce jménem Achada Bel Bel, kde rodiny bydlí v příbytcích o několika metrech čtverečních, vaří na klestí a nosí vodu ze studně. Nejhorší pro mě bylo vidět malé děti, plné nápadů a ideálů, kterénemají možnost jít si za svou budoucností a svými sny. Bydlím několik let v České republice, kde také studujina vysoké škole a pracuji jako modelka. Mohu říci, že na někoho, kdo vyrůstal v Africe ve velmi komplikovaných podmínkách, jsem měla štěstí a vnímám sama sebe jako úspěšnou v tom, co dělám. Dnes se cítím velice zavázaná k tomu, abych pomohla dětem a lidem z mé země, kteří procházejí stejnými obtížemi a jsou v podobné situaci, v jaké jsem kdysi také byla. Skrze můj Nadační fond Naděje Cabo Verde jsem v roce 2018 cca 10 tisíci EUR pomohla založit šest center pro mladistvé a vybavit je výpočetní technikou, televizí a internetem. Možná se ptáte, proč jsem radši neposlala oblečení a jídlo? Protože chci řešit dlouhodobé problémy, a dobře vím, že to, co Kapverdám opravdu chybí, je kvalitní vzdělání pro děti – dát jim možnost, aby se rozvíjely a zajistily si do budoucna obživu a lepší život. Když jsem byla letos v létě v Kapverdách, uvědomila jsem si, že většina dětí chodí denně bez doprovodu rodičů do školy a zpět více než 20 km. Mnoho z nich kvůli tomu studium přeruší a nedostudují, některé děti mají kvůli tomu i zdravotní problémy. Proto připravuji charitativní akci v Praze dne 15. května 2019 v paláci Žofín, abych získala finanční podporu pro nákup tří autobusů, které by tyto děti rozvážely do škol. Účast potvrdila první dáma Kapverd, Dr. Ligia Dias Fonseca, světově uznávaný zpěvák Lejemea, zpěvák Romero de Lurdes a malíř Helder Cardoso, prestižní čeští i zahraniční návrháři a další významné osobnosti.

STŘÍPKY Z CHARITATIVNÍHO GALAVEČERA

Naděje Cabo Verde

15. 5. 2019 Palác Žofín

GALERIE

Informace o projektu

„Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo.“ Lk 8:16-18

Číst dál


Nový projekt 25,- Kč

Pomozte mi pomáhat dětem, které opravdu naši podporu nezbytně potřebují. I malá finanční podpora může mnoho změnit, 25,- Kč pro řadu dětí a rodin znamená nesmírně hodně.

Číst dál

Informace o projektu

Co mě vedlo k tomu, abych galavečer uspořádala

Hlavním cílem akce je získat finance na pořízení minimálně tří autobusů pro rozvoz dětí do škol.

Číst dál

Informace o projektu