O nadaci

O nadaci

„Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo.“ Lk 8:16-18

Vážení dárci, vážené dárkyně,

v Kapverdské republice žije mnoho dětí v extrémní chudobě, jsou zranitelné a ohrožené řadou faktorů, které jim brání prožívat šťastné dětství. Děti potřebují ochranu, podporu a péči, aby vyrůstaly v bezpečí, byly zdravé a aby jim bylo poskytnuto potřebné vzdělání a mohly plně využít svůj potenciál. Nadační fond Naděje Cabo Verde pracuje s lokálními organizacemi, vládními zastupiteli, firmami a jednotlivci, abychom společně vytvořili bezpečné prostředí za účelem zajištění vzdělání a nadějnější budoucnosti těchto dětí.

Sama jsem na Kapverdách vyrůstala, v malé vesničce jménem Achada Bel Bel, kde rodiny bydlí v příbytcích o několika metrech čtverečních, vaří na klestí a nosí vodu ze studně. Nejhorší pro mě bylo vidět malé děti, plné nápadů a ideálů, které nemají možnost jít si za svou budoucností a svými sny.

Bydlím několik let v České republice, kde také studuji na vysoké škole, pracuji jako modelka a mám malý internetový obchod. Mohu říci, že na někoho, kdo vyrůstal v Africe ve velmi komplikovaných podmínkách, jsem měla štěstí a vnímám sama sebe jako úspěšnou v tom co dělám.

Dnes se cítím velice zavázaná k tomu, abych pomohla dětem a lidem z mé země, které procházejí stejnými obtížemi a jsou v podobné situaci, v jaké jsem kdysi také byla. 

Více o činnosti Naděje Cabo Verde najdete na našem FACEBOOKU či INSTAGRAMU.