LUCKYBE.CZ od Lucie Borhyové

Drazí přátelé,

s velkou radostí dnes sdílíme úžasnou zprávu. Nadační fond Naděje Cabo Verde nedávno obdržel nádherný dar od nadačního fondu LuckyBe.cz – plyšáky pro děti na Kapverdách. Tato spolupráce mezi našimi nadacemi je opravdu krásná a nesmírně inspirující. Chceme vám všem poděkovat za vaši obrovskou štědrost a ochotu pomáhat.

Jsme přesvědčeni, že všechny nadace by měly spolupracovat, nikoliv soutěžit. Společným úsilím a sjednocenými silami můžeme dosáhnout mnohem většího pozitivního dopadu na životy těch, kteří naší pomoci potřebují.

Je nám velkou ctí, že můžeme být součástí této vzácné spolupráce. Plyšáci, které jsme přijali, přinesou nejen radost dětem, ale i dospělým, kteří nikdy neměli možnost vlastnit takovou hračku. Je nádherné vidět, jak tyto malé plyšové stvoření zanechávají stopy štěstí a úsměvu na tvářích všech, kteří je potkají.

Rádi bychom vám ještě jednou vyjádřili svou upřímnou vděčnost a obdiv k vaší nadaci. Je úžasné vidět, jak pracujete srdcem a jak váš dar přináší radost do životů mnoha lidí.

S upřímným díkem a vděčností,
Nadační fond Naděje Cabo Verde

Share: